Skip to main content Skip to page footer

De coöperatie Cofarma U.A. is een organisatie van en voor apothekers in de provincie Zeeland.

Onze visie

Cofarma heeft als doel Zeeland te voorzien van hoogwaardige, betaalbare, toegankelijke en bereikbare farmaceutische zorg, vandaag maar ook in de toekomst.

Wij geloven in de kracht van de openbare apotheker als onmisbare schakel in de gezondheidszorg in Zeeland. De Zeeuwse apothekers leveren een belangrijke bijdrage aan het effectief, veilig en doelmatig gebruik van geneesmiddelen. Dit leidt tot aantoonbare gezondheidswinst voor alle inwoners van Zeeland.

Onze missie

Cofarma streeft met de leden naar kwaliteit verbeterende activiteiten om daarmee de (kwaliteit van) zorgverlening te optimaliseren, merkbaar in organisatie en patiëntenzorg.

Cofarma anticipeert op het beschikbaar houden van goede betaalbare zorg voor iedereen. Hierbij staat multidisciplinair samenwerken centraal. Cofarma vertegenwoordigt de leden-apotheken in allerlei regionale overlegstructuren.

Cofarma denkt ook na over de krapte op de arbeidsmarkt en wil investeren in goed onderwijs voor zowel apothekersassistentes als (kader-)apothekers.
Dit alles wordt gedreven door input van de leden, onze stakeholders en landelijke en regionale ontwikkelingen.

Het is voor Cofarma evident dat elk lid van de coöperatie zijn eigen identiteit kan uitdragen en dat de autonomie van de individuele apotheek behouden blijft.

De coöperatie kent een bestuur en de leden worden actief betrokken door het samenstellen van werkgroepen rond de verschillende thema’s.